chov agama vousatá

chov agama vousatá a želvy

Geodetické práce

Geodetické práce

 

Geodetické práce – cílem naší společnosti je poskytnout našim zákazníkům komplexní služby týkající se nemovitostí, počínaje geodetickými pracemi přes inženýring (stavební povolení, územní a kolaudační rozhodnutí, ohlášení drobných staveb, změny druhu pozemku apod.), Až po asistenci při převodu jakýchkoliv nemovitostí (vypracovávání kupních, směnných, darovacích smluv, smluv o zřízení věcného břemene, návrhů na vklad apod.). Všechno toto pod jednou střechou, od jednoho spolehlivého partnera.

Prvním pilířem činnosti naší společnosti je geodetická činnost. Naše společnost vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemků a stavebních objektů, realizuje zaměření staveb a inženýrských sítí, realizuje mapovací práce, pořizuje podklady pro projektovou dokumentaci (polohopis – výškopis) a realizuje ostatní geodetické práce. Společnost zajišťuje podklady pro majetkově-právní vypořádání nemovitostí, realizuje zpracovávání geodetických podkladů pro územní plánování.