Geodetické práce

Geodetické práce - Jako autorizovaný geodet a kartograf nabízím komplexní geodetické služby v oblasti katastru nemovitostí a inženýrské geodézie, jako je vyhotovování geometrických plánů, vytyčování pozemků a staveb, polohopisné a výškopisné zaměření a jiné ...

Více viz link: geodetické práce

agama

Blog / Novinky