Likvidace společnosti levně

Likvidace společnosti levně -  Příklad řízení likvidátora v souladu se zákonem:

Společnost A, sro vstoupila do likvidace dne 01.10.2020. Za likvidátora byl ustanoven Juraj Malý. Společnost B, sro dluží A, sro pohledávku ve výši 10 000 eur, která je již měsíc po lhůtě splatnosti. Juraj Malý jako likvidátor může vyzvat B, sro na zaplacení faktury a v případě jejího nezaplacení může za A, sro i podat žalobu k soudu.Příklad řízení likvidátora v rozporu se zákonem:Společnost A, sro vstoupila do likvidace dne 01.10.2020 Za likvidátora byl ustanoven Juraj Malý. Společnosti A, sro se naskytla příležitost uzavřít nový obchod se společností B, sro. Juraj Malý, který vykonává působnost jednatele A, sro, podepíše s B, sro smlouvu, na základě které má dodat B, sro zboží a B, sro se zavazuje zaplatit kupní cenu. Jelikož nejde o smlouvu v souvislosti s ukončením závazků, ale o novou obchodní příležitost, Juraj Malý nemůže uzavřít tuto smlouvu, a to ani v případě, že kupní cena má být pro A, sro z ekonomického hlediska velmi výhodná ..

agama

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Brožura k Agamě

 

 

Ke stažení jednoduché a zkrácené informace k chovu agamy vousaté

Agama vousatá předání chovateli

Často se mne ptáte jak máte převést mládě agamy vousaté domu.

1) doma nachystejte a vyhřejte terárium

2) v autě by měla být teplota min. 20 stupňů v zimě

3) všechna mláďata odemne ochází

- v plastové krabičce, vložené do termotašky a v zimě s výhřevným sáčkem

agama vousatá

Inzerce

Čištění aut Praha

Čištění aut Praha