Odvoz starého nábytku

 

Odvoz starého nábytku - Sběrný dvůr je určen výlučně pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce Lehota a jsou zapojeny do systému odděleného sběru komunálního odpadu. Mají uhrazen poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu za příslušný kalendářní rok.Sběrný dvůr není určen stahování odpadu z podnikatelské činnosti .            Sběrný dvůr je zřízen pro účely legálního uložení některých složek komunálního odpadu. Jiný, než v provozním řádu a VZN 02/2016 specifikován komunální odpad zde není možné uložit. Jde o následující odpad: objemný odpadPatří sem například: nábytky, dveře, skříně, postele a podobně. Přebíráme rozebraný objemný odpad, který je zbaven kovových, skleněných atd. částí. Rozebrat a roztřídit tento odpad je možné i na sklizňového dvoře. zelený odpadPatří sem například: větve stromů, keře, listy, tráva, vyschlé stromy, vánoční stromky apod. Drobné stavební odpadyPatří sem zejména: dlažba, omítka, kousky zdiva, betonu, malty, lepidla a podobně. Papír a lepenka (karton)Do této kategorie patří každý druh papíru zbavený kovových a jiných částí (např. Noviny, časopisy, sešity, knihy, kancelářský papír, papírové sáčky, lepenka, krabice z tvrdého papíru, karton, obálky, letáky, katalogy, telefonní seznamy, plakáty, pohlednice , pořadače, balicí a krepový papír, papírový obal). plastyJde o odpady různého druhu PET, PE, PP, PVC, polystyren. Do tohoto druhu patří plastové obaly, čiré a barevné fólie, tašky, sáčky, vědra a lahvičky od kosmetických a čistících přípravků, kapsy od mléka, přepravky lahví, PET lahve, lahve od nápojů, sirupů, rostlinných olejů, obaly od sladkostí, kelímky z jogurtů, různé plastové nádobky, drobné plastové výrobky, hračky, vodoinstalační a elektroinstalační trubky, obaly kosmetických výrobků, plastová okna a nábytek, pohárky z automatů, pěnový polystyren. Plasty nemohou obsahovat nečistoty. PET láhve musí být stisknuto a uloženy v umělohmotném pytli. Staré jedlé oleje a tuky z domácnostíPoužité oleje a tuky je třeba přinést v uzavřených nádobách. Nepatří sem motorové a mazací oleje.

agama

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Brožura k Agamě

 

 

Ke stažení jednoduché a zkrácené informace k chovu agamy vousaté

Agama vousatá předání chovateli

Často se mne ptáte jak máte převést mládě agamy vousaté domu.

1) doma nachystejte a vyhřejte terárium

2) v autě by měla být teplota min. 20 stupňů v zimě

3) všechna mláďata odemne ochází

- v plastové krabičce, vložené do termotašky a v zimě s výhřevným sáčkem

agama vousatá

Inzerce