provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda  - Z hlediska stavební fyziky se fasáda posuzuje jako celek až k provětrávané mezeře. Při posuzování tepelněizolačních vlastností konstrukce je třeba vzít v úvahu vliv tepelných mostů, kterými jsou nosné rošty a kotvící prvky, což je obvykle kompenzovat větší tloušťkou tepelné izolácie.V souvislosti se zvyšováním poža-davků na zateplování budov dochází i ke zvyšování tlouštěk izolací používaných na zateplení . V současnosti se používá tepelná izolace o tloušťce od 160 mm a více na rozdíl od tlouštěk používaných v minulosti, které se pohybovaly v rozmezí 50 až 80 mm. Zvyšování tlouštěk izolací vede ke zvětšování celkové tloušťky montovaných obvodových plášťů a ke vykládky nebo zvětšení hloubky nosných roštů z předešlých řádově 120 mm na nyní běžných 200 mm a více; často až kolem 400 mm.

Provětrávané fasády

Více o nás a další informace, viz link: provětravané fasády

agama

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Brožura k Agamě

 

 

Ke stažení jednoduché a zkrácené informace k chovu agamy vousaté

Agama vousatá předání chovateli

Často se mne ptáte jak máte převést mládě agamy vousaté domu.

1) doma nachystejte a vyhřejte terárium

2) v autě by měla být teplota min. 20 stupňů v zimě

3) všechna mláďata odemne ochází

- v plastové krabičce, vložené do termotašky a v zimě s výhřevným sáčkem

agama vousatá