zaměření pozemku

 

Předmětem evidování zaměření pozemku v katastru jsou stavby pevně spojené se zemí základy. Stavby jsou zapsány na listu vlastnictví. Při stavbě se v katastru eviduje číslo popisné, parcelní číslo a druh stavby.

Druh stavby je vysvětlen v legendě listu vlastnictví. Např. rodinný dům, bytový dům nebo budova obchodu a služeb. Nepovolená (černá) stavba je stavba, na kterou stavebník neměl stavební povolení vydané stavebním úřadem.

agama

Blog / Novinky

INZERCE PRO VÁS

interce