Zaměření pozemku

 

Nejdříve je vytvořena největší velikost geometrické postavy, kterou lze do mapy přehledně nakreslit, následovaná menšími tvary, dokud není celý prostor obsazen. Všechny tyto číslice mají vypočtené plochy, které se pak sčítají, čímž se získá celková plocha.

Pro měření oblastí graficky znázorněné rovinné oblasti se používá malé zařízení zvané planimetr. Planimetr může měřit všechny pravidelné i nepravidelné tvary pro zaměření pozemku. Jediné, co musíte udělat, je otočit ho na libovolném místě a pak spustit koncový kolík po celém obvodu oblasti, kterou chcete měřit. Má flexibilní spojení, které mu umožňuje pohybovat se bez jakéhokoliv úsilí ve všech směrech.

agama

Blog / Novinky