Mezi nejčastější projevy patří pokyvování hlavou, zčernání hrdelního laloku a mávání předními končetinami.

DOMINANTNÍ CHOVÁNÍ - POKYVOVÁNÍ HLAVOU, ZČERNÁNÍ HRDELNÍHO LALOKU

Pokyvování hlavou (nahoru a dolů) je nejběžnějším projevem dominantního - tedy nadřazeného - chování. Takovéto chování se objevuje ve většině případů u samců, mohou se ale taktéž objevit i dominantní samice. Samec takto pokyvuje hlavou při dorážení na samičku nebo při ukázání dominance samcům.
Samci při pokyvování hlavou, a při vzrušení obecně, velmi často zbarvují svůj hrdelní lalok do černa.

SUBMISIVNÍ CHOVÁNÍ - MÁVÁNÍ PŘEDNÍMI KONČETINAMI

Pomalým máváním předními končetinami dávají agamy najevo svou submisivitu, neboli podřízenost.
Tyto posunky značí dominantnějšímu jedinci to, že daná agama respektuje jeho postavení v hierarchii - je mu podřízená.

OBRANNÝ POSTOJ

Agama ho využívá jednak jako pasivní obranu před nepřáteli a jednak jako výhružku - například při potyčkách samců o teritorium.
Agama v rámci obranného postoje napřímí svůj hrdelní lalok, který přitom často vybarví do černa a zvednutí ocasu, připomínající varovné postavení štíra před útokem. K tomu dále může připojit výhružné otevírání tlamy. Dalším obranným prvkem je, že agama do široka zploští své tělo a natočí ho na bok tak, aby vypadala větší. V krajním případě se agama nezdráhá kousnout.

DALŠÍ PROJEVY

Agama si občas jakoby protahuje hrdelní lalok
Přivírání oči, buď libí pocit při slunění nebo se jí něco nelíbí a tak to nechce vidět a přivírá oči, protože co nevidí jakoby není.
Při vyhřívání se zploští a celým tělem přijímá teplo.
Otevírání tlamičky znamená, že je agamě horko a tím se ochlazuje.
 
 
Obranný - neboli výstražný - postoj agamy vousaté z volné přírody
 

Souboj dvou samců z volné přírody

NÁMLUVY

Samci při námluvách pokyvují v rychlém tempu hlavou se zčernalým hrdelním lalokem. K těmto signálům přidávají také rychlé údery předními končetinami o zem či švihání ocasem. Většinou kolem samice krouží, předvádí se a čekají na signály podřízení. Poté se samici zakousnou do zátylku a dojde ke spojení.
Jestliže je samice k páření připravená, dává tuto skutečnosti samci najevo pomalým táhlým pohybem hlavy nahoru a dolů a máváním předními končetinami.
 
Námluvy a páření
 

 

agama

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Brožura k Agamě

 

 

Ke stažení jednoduché a zkrácené informace k chovu agamy vousaté

Agama vousatá předání chovateli

Často se mne ptáte jak máte převést mládě agamy vousaté domu.

1) doma nachystejte a vyhřejte terárium

2) v autě by měla být teplota min. 20 stupňů v zimě

3) všechna mláďata odemne ochází

- v plastové krabičce, vložené do termotašky a v zimě s výhřevným sáčkem

agama vousatá