Genetika, zbarvení a mutace

Jednotlivé formy a mutace rozdělené do čtyř kategorií:
 
1.) Skladba šupin
2.) Barva
3.) Barevný vzor
4.) Pigmentace
 
Seznámení se s jednotlivými termíny je pro přehled v rámci jednotlivých forem a mutací a jejich křížení nezbytné.
 
 

zbarvenií agama vousatá

 

GENY

1) HETEROZYGOTNÍ (HETERO, HET)
Pojem hyterozygotní, zkráceně hetero či het, uvádí gen, který agama přenáší.
Přenášený gen se na agamě nijak neprojevuje, při křížení s jinou agamou vhodných genů se však může projevit na jejích potomcích.
Příklad: het hypo - jedná se o agamu, která přenáší hypo gen (to, že daný gen přenáší, značí slovo "het", které se uvádí vždy před formou agamy). U het hypo agamy existuje šance, že se tento gen projeví u potomků při zkřížení s jinou hypo agamou, případně s het hypo agamou.
 
2) RECESIVNÍ GEN
K přenesení daného genu na potomka je zapotřebí, aby jím disponovali oba rodiče. Patří zde především hypo a trans geny.
Příklad: Chceme-li mít mláďata trans, oba jejich rodiče musí mít trans gen (například v kombinaci trans x het trans)
 
3) CO - DOMINANTNÍ GEN
K přenesení genu na potomka postačí pouze jeden rodič disponující určitým genem.
Příklad: Po zkřížení klasické a leatherback agamy získáme zhruba polovinu mláďat klasických a polovinu mláďat leatherback.
 
4) DOMINANTNÍ GEN
Určitý gen je plně dominantní - projeví se na všech potomcích, i když daným genem disponuje pouze jeden rodič.
Příklad: Zkřížením klasické a silkback agamy získáme všechna mládata leatherback.

FORMY a MUTACE AGAM

1. SKLADBA ŠUPIN

1) KLASICKÁ AGAMA - KLASIK/NORMAL
Klasická agama má celé tělo rovnoměrně pokryto šupinami a bodlinami.
Šupiny i bodliny rostou jedním směrem - směřují od hlavy až ke konci ocasu.
 
2) LEATHERBACK
Bodliny a šupiny leatherback agamy jsou oproti klasické agamě menší a jemnější - nedorůstají do plné velikosti.
Malé bodliny se vyskytují podél boku i na hlavě, šupiny pokrývající tělo jsou velmi drobné. Díky tomu agama působí hladkým dojmem, rovněž barvy vypadají výrazněji.
Při křížení dvou leatherback agam je šance vzniku silkback agam (které se považuji na hranici "přípustnosti").
Leatherback geny můžeme rozdělit do dvou kateogirí:
a) italský (italian) leatherback - spadá do kategorie co-dominantních genů (k přenesení genu na část potomků stačí pouze jeden rodič disponující tímto genem).
b) americký/smoothie (american smoothie) leatherback - spadá do kategorie recesivních genů.
V ČR se setkáváme především s formou italian leatherback.
 
klasik agama vousatá
Agama vousatá - klasik šupiny
Leatherback agama vousatá
Agama vousatá - leatherback
3) SILKBACK
Silkback agama nemá žádné bodliny, ani šupiny. Šupiny jsou natolik jemné, že působí pouze jako kůže, která je navíc velmi jemná.
O jemnou kůži agamy je potřeba pečovat - vyžaduje dokonce i každodenní krémování.
Terárium nemůže být opatřeno drsnými či ostrými povrchy - jemná kůže by se mohla odřít a začít krvácet.
Při nesprávné péči se tato agama může potýkat s vážnými problémy. Doporučit ji mohu pouze zkušeným chovatelům.
Silkback mutace spadá do kategorie co-dominantních i dominantních genů. Při zkřížení silkback a leatherback agamy získáme zhruba polovinu mláďat silkback a polovinu leatherback (zde hovoříme o co-dominantním genu). Při zkřížení silkback a klasik agamy však získáme všechna mláďata leatherback (zde hovoříme o dominantním genu).
 
4) DUNNER
Šupiny a bodliny dunner agamy rostou oproti klasické agamě různými směry.
Šupiny i bodliny působí neuspořádaně.
Dunner mutace spadá do kategorie co-dominantních genů (k přenesení genu na část potomků stačí pouze jeden rodič disponující tímto genem).
 

2. BARVA

Během několika let bylo vyšlechtěno veliké množství barevných forem agam. Nové a nové formy přitom stále vznikají.
Následně uvedu pouze základní barvy agam - mimo nich jsou k zakoupení jejich nejrůznější kombinace jako je například red x citrus.
Barva agamy se mění s jejím růstem. Agama se vybarvuje především v období svého intenzivního růstu. Spíše než na barvu samotného mláděte se při koupi agamy dívejte na zbarvení rodičů.
Na aktuální zbarvení má vliv řada faktorů, přičemž mezi nejvýznamější patří teplota a osvětlení. Nevyhřátá agama bude vybarvena do tmavších odstínů - tmavé barvy ji napomáhají k lepší akumulaci tepla. Agama po nahřátí má barvy výraznější. Rovněž intenzita osvětlení hraje důležitou roli. Při špatně osvětleném teráriu čekejte špatně vybarvenou agamu.
 

1) KLASICKÉ - KLASIK/NORMAL

 

zbarvenií agama vousatá

 

 

Klasické zbarvení agamy je pískové. Toto zbarvení je typické pro agamy žijící ve volné přírodě - zbarvení kopíruje okolní prostředí (písek) tak, aby byla agama co možná nejméně nápadná. Tato agama se uvádí jako "nebarevná" - jako obyčejná.
 
 
2) RED
 
zbarvenií agama vousatá
 
Označení red představuje agamu červené barvy.
Formy red agam (nejznámější):
- red
- blood red
- ruby red
 
3) ORANGE
 
zbarvenií agama vousatá
 
Orandžové zbarvení - může se vyskytovat v různých odstínech.
 
 
4) YELLOW
 
zbarvenií agama vousatá
 
Jedná se o žlutě zbarvenou agamu.
Formy žlutých agam (nejznámější):
- citrus (u nás takto chovatelé označují žluté agamy obecně)
- gold
- sandfire gold
- lemon fire
 
5) WHITE
 
 
zbarvenií agama vousatá
 
White je označení pro bíle zbarvené agamy.
Formy white agam (příklad):
- snow
- ice
- lze zde zařadit také albino agamy (bez barevného pigmentu)
 
Toto byly nejzákladnější barevné formy, se kterými se můžete setkat.
Existují také formy jako black, blue, purple či green, které patří stále mezi rarity.

 

3. BAREVNÝ VZOR

1) TIGER
Označení tiger (také tigrování) představuje tmavé proužky nacházející se na zádech agamy, na obou stranách boků ve stejném uspořádání.
 
2) WITBLITS - PATTERNLESS
Witblits jsou agamy, na jejichž těle, končetinách ani ocasu nenajdeme žádný vzor (označení patternless = bez vzoru). Chybí jim jakákoliv kresba.
Witblits agamy jsou většinou vybarveny ve světlých odstínech.

4) PIGMENTACE

agama trans hypo
Agama vousatá Citrus Hypo Trans Leatherback
1) HYPOMELANISTIC (HYPO)
Hypo = méně než normálně; melanin = tmavý pigment.
Označení hypomelanistic, zkráceně hypo, představuje agamy se sníženou tmavou pigmentací.
Hypo agamy mají v důsledku snížené tmavé pigmentace všech 20 drápků bílých, rovněž jejich zbarvení působí oproti klasickým agamám intenzivněji.
Jedná se o recesivní gen (chceme-li hypo mláďata, oba rodiče musí disponovat hypo genem).
 
2) TRANSLUCENT (TRANS)
Translucent, zkráceně trans, představuje agamy s absencí bílé pigmentace.
Oči (duhovky) trans agamy jsou celé černé - jako dva korálky. S černýma očima se trans agama často již vylíhne, případně ji zčernají s růstem. Jsou však i případy trans agam bez černých očí.
Absence bílé pigmentace způsobuje, že kůže agamy působí jako průsvitná - jednou z funkcí bílých pigmentů je totiž odrážení světla.
Průsvitná kůže je nejvíce viditelná u mláďat, u dospělých agam již o něco méně.
Díky průsvitné kůži je barva agamy intenzivnější.
Jedná se o recesivní gen (chceme-li trans mláďata, oba rodiče musí disponovat trans genem).
Křížení dvou trans agam se nedoporučuje - chcete-li mít trans mláďata, zkřižte agamy s genem trans x het trans. Při křížení dvou trans agam mohou vznikat nekvalitní mláďata - jednoduše řečeno přešlechtěná.
 
GENETIKA - KŘÍŽENÍ
Následující tabulka uvádí, co vznikne zkřížením různých mutací.
  KLASIK LEATHERBACK SILKBACK DUNNER
KLASIK Klasik

50% Leatherback

50% Klasik

100% Leatherback      

50% Dunner

50% Klasik

LEATHERBACK

50% Leatherback

50% Klasik

50% Leatherback

25% Silkback

25% Klasik

50% Leatherback

50% Silkback

 
SILKBACK 100% Leatherback

50% Leatherback

50% Silkback

100% Silkback  
DUNNER

50% Dunner

50% Klasik

     

 
GENETIKA - KŘÍZENÍ
Následující tabulka uvádí, co vznikne zkřížením klasik, hypo a trans genů.
Zkřízením některých forem můžeme získat část agam, které budou určitý gen přenášet a část agam, na než se daný gen nepřenese vůbec. Jako příklad: zkřížením klasické a het hypo agamy získáme zhruba polovinu mláďat klasických (50% klasik) a polovinu mláďat přenášejících hypo gen (50% Het Hypo). Nejsme však schopni rozpoznat, která mláďata Hypo gen přenáší. V takovýchto případech se mláďata označují procentuální pravděpodobností výskytu genu - zde 50% possible Het Hypo.
Procenta jsou pouze orientační!!!
 
  KLASIK HYPO TRANS HET HYPO HET TRANS
KLASIK Klasik 100% Het Hypo 100% Het Trans

50% Klasik

50% Het hypo

Označení mláďat: 50% possible Het Hypo

50% Klasik

50% Het Trans

Označení mláďat: 50% possible Het Trans

HYPO 100% Het Hypo 100% Hypo 100% Het Hypo Het Trans

50% Hypo

50% Het Hypo

100% Het Hypo

50% Het Trans

Označení mláďat: 100% Het Trans, 50% possible Het Hypo

TRANS 100% Het Trans 100% Het Hypo Het Trans nedoporučuje se křížit

100% Het Trans

50% Het Hypo

Označení mláďat: 100% Het Tras, 50% possible Het Hypo

50% Trans

50% Het Trans

HET HYPO

50% Klasik

50% Het hypo

Označení mláďat: 50% possible Het Hypo

50% Hypo

50% Het hypo

100% Het Trans

50% Het Hypo

Označení mláďat: 100% Het Tras, 50% possible Het Hypo

50% Het Hypo

25% Hypo

25% Klasik

Kromě viditelných Hypo je označení mláďat: 66% possible Het Hypo

 
HET TRANS

50% Klasik

50% Het Trans

Označení mláďat: 50% possible Het Trans

100% Het Hypo

50% Het Trans

Označení mláďat: 100% Het Trans, 50% possible Het Hypo

50% Trans

50% Het Trans

 

50% Het Trans

25% Trans

25% Klasik

Kromě viditelných Trans je označení mláďat: 66% possible Het Trans

agama

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Brožura k Agamě

 

 

Ke stažení jednoduché a zkrácené informace k chovu agamy vousaté

Agama vousatá předání chovateli

Často se mne ptáte jak máte převést mládě agamy vousaté domu.

1) doma nachystejte a vyhřejte terárium

2) v autě by měla být teplota min. 20 stupňů v zimě

3) všechna mláďata odemne ochází

- v plastové krabičce, vložené do termotašky a v zimě s výhřevným sáčkem

agama vousatá