ostny agama vousatáPOVRCH TĚLA

Tělo agamy vousaté je pokryto šupinami a bodlinami (s výjimkou vyšlechtěných agam bez bodlin či šupin - leatherback, silkback). Bodliny se táhnou od hlavy, podél břicha až k zadním končetinám.

Kresba břicha má černě ohraničené flíčky, které nelze vidět po nahřátí agamy.

bříško agamy

agama vousatáHLAVA

Hlava agamy vousaté je veliká trojúhlenikovitého tvaru a s postranními bodlinami.

Uprostřed na horní části hlavy si lze všimnout jakéhosi oka. Jedná se o světločivný orgán, který se nazývá parietální oko. Říká se mu také "třetí oko". Tento orgán má světločivnou funkci, tzn. že agama podle něj dokáže vnímat intenzitu světla.

V praxi - jestliže se nad agamou ukáže predátor, agama vnímá jeho stín a může se tak s rychlostí schovat.

 

 

 

agama vousatáTLAMA

Tlama agamy vousaté je široká, vybavená řadou menších zoubků. Kousnutí dospělé agamy může být bolestivé. Jazyk není rozeklaný. Otevíráním tlamy se agama ve většině případů chladí.

 

 

agama vousatá ucho

 UŠI - SLUCH

Na obou stranách hlavy má agama oválné úšní otvory. Agamy mají vnější ušní bubínek - v úšních otvorech si lze všimnout jemné blanky. Sluch má jako většina dalších ještěrů velmi dobrý.

 

 

 

 

 

HRDELNÍ LALOK

Hrdelní lalok agamy vousaté je naprosto ohromující. Podle svých "vousů" také dostala jméno.

FUNKCE:

1. napřímení v rámci obranného postoje spolu se zploštěním těla - účelem je zastrašit nepřítele

2. ukázování dominantního postavení - zčernání laloku a pokyvování hlavou

agama vousatá  agama vousatá

agama vousatáKONČETINY

Končetiny jsou svalnaté, zakončené ostrými drápy, přizpůsobeny životu v pouštích a polopouštích. Drápy samozřejmě nestříháme, ani nepilujeme. Agamy si je brousí automaticky, jestliže mají v teráriu kameny nebo jiné plochy s drsným povrchem. Drápy potřebují ke šplhání.

KLOAKA

Agamy vousaté mají kloaku, což je společný vývod trávicího, vylučovacího a pohlavního ústrojí.

JACOBSONŮV ORGÁN

Jedná se o významný smyslový orgán, který je jistě vhodné zmínit.Tento orgán je umístěn v horním patře (v tlamě).Jeho prostřednictvím agamy vnímají pachy a chutě přenesené špičkou jazyka. Funguje to tak, že při vysunutí jazyka z tlamy se na jeho povrch zachytí molekuly pachů a ty jsou následně po zasunutí jazyka zpět do tlamy přeneseny do Jacobsonova orgánu. Následuje vyhodnocení pachů.

agama

Blog / Novinky