1. URČENÍ POHLAVÍ POMOCÍ HEMIPENISŮ

Hemipenisy jsou párový rozmnožovací orgán samců.
Jsou uloženy ve dvou kapsách, které se nacházejí u kořene ocasu.
Samice má oblast kořene ocasu bez zduření, "rovnou" či mírně vypouklou.
Jelikož má agama hemipenisy již od narození, dá se podle nich určit pohlaví již velmi brzy. U některých jedinců je zduření viditelné takřka ihned, u některých daná oblast zduří až s růstem.
samec agama hemipenisy  samice agama

2. DLE KLOAKÁLNÍHO OTVORU

- samičky mají úzký kloakální otvor
- samci mají široký a větší kloakální otvor
Tento znak je pozorovatelný už i u malých agam.

samec agama kloaka  samice agama kloaka

3. FEMORÁLNÍ PÓRY

Femorální póry se nacházejí na vnitřní straně stehen. - viz obrázky výše
Samci mají femorální póry většinou výraznější než samice. Dominantním samcům slouží k značkování území, vytéká z nich maz který potom otírají o zem.
Přestože jsou u samic femorální póry ve většině případů nevýrazné a méně viditelné, najdou se i samice s výraznými póry. Z tohoto důvodu se při určení pohlaví nemůžeme řídit pouze tímto znakem.

4. STAVBA TĚLA

Samec má ve většině případů:
- mohutnější tělo
- širší hlavu
- tlustší kořen ocasu
Není to však univerzální pravidlo, i samice mohou být velmi mohutné a stavbou těla se podobající samcům.
agama vousatá pohlaví

5. CHOVÁNÍ - DOMINANCE

Samci bývají, co se chování týče, velmi dominantní a teritoriální.
Ve skupině agam je vždy jasně dána hierarchie, přičemž je to právě samec, který je na vrcholu žebříčku a veškeré dění v teráriu spadá pod jeho dohled.
Jsou i případy dominantnějších samic, ne však příliš četné.
Samec dává svou dominanci najevo především silným pokyvováním hlavou a zčernalým hrdelním lalokem.

 

 

agama

Blog / Novinky