Chov více jedinců je zajímavější.

Můžeme pozorovat jejich vzájemnou komunikaci, která probíhá pomocí různých poloh, posunků a výrazů (např. kývání hlavou vyjadřující dominanci, mávání předními končetinami vyjadřující submisivitu či nafukování hrdelního laloku)
 
Jestliže si pořizujeme více agam, je důležité, aby byly zhruba ve stejné velikosti. V žádném případě nemůžeme dát mládě k dospělému jedinci. Dospělá agama by mohla mláděti vážně ublížit nebo ho dokonce i zabít či sežrat. U agam vousatých funguje kanibalismus - nerozlišují, zda to, co sežerou, je jiná menší ještěrka či mládě vlastního druhu. Jednoduše řečeno sežerou to, co se sežrat dá. V jiném případě může být menší agama ve stresu z té větší, následkem čehož se u ni mohou rozvinout zdravotní potíže.

Bearded dragon

Chov jednotlivce

Rozhodnete-li se chovat pouze jednu agamu, doporučuji zakoupit samce. Samice mívají snůšky (i neoplodněné - utvořené bez napáření samcem) a vždy je zde určité riziko zadržení vajec a následný úhyn. Při koupi samce nám tyto záležitosti odpadnou.

chov agamChov páru

Jestliže se rozhodnete pro chov dvou agam, doporučuji zakoupit dvě samice. Samci bývají velmi dominantní a již od půl roku života se mohou pokoušet o páření. Jelikož jsou často z tohoto hlediska dosti aktivní, doporučuje se chov skupiny jednoho samce a alespoň dvou samic. Jednu samici by mohl samec uhánět, stresovat a vyčerpávat, což může vést v krajních případech i k úmrtí samice. Mezi dvě samice si svou aktivitu rozloží (najdou se však také samci, které je nutné chovat zvlášť). Není sice pravidlem, že všichni samci jsou takto dominantní a aktivní v oblasti páření, ve většině případů to tak však bývá.
Dva samci spolu být nemohou. Jsou velmi teritoriální a nesnesli by se - mohli by se vážně poranit, případně by mohl jeden druhého i zabít. Poražený jedinec by totiž neměl z uzavřeného terária kde uniknout, jako by to udělal ve volné přírodě.

chov agamChov skupiny

V rámci skupiny lze chovat jednoho samce a vyšší počet samic.
Ve skupině je jasně vymezená hierarchie, každý jedinec má v žebříčku svou pozici. Na vrcholu stojí ve většině případů samec, který kontroluje veškeré dění v teráriu.

 

 

agama

Blog / Novinky